Rajd Łazik 2007

Wstępniak obrazujący rozwój miasta Olsztyn. Obecnie w tym miejscu suną mocarne tramwaje w kolorze zielonym 😉